Suurjooks ümber Viljandi järve
et en
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Lastejooks Teatejooks Registreerunud Stardinimekirjad Tulemused Kommentaarid

Toetajad

Teatejooks

90. Suurjooks ümber Viljandi järve

JUHEND „TEATEJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE“

 

1. 90.Suurjooksu ümber Viljandi järve raames korraldatakse 10-ne etapiline Teatejooks ümber Viljandi järve.

 

2. Teatejooksu korraldab Viljandi linn, koostöös korraldus- ja võistluskomiteega ning sponsorite ja toetajate kaasabil.

 

3. Teatejooks korraldatakse vastavalt käesolevale juhendile.

 

4. Teatejooks toimub 30.aprillil 2019.a. Start antakse kell 17.30 Viljandi linnastaadionilt, finiš Viljandi linnastaadionil.

 

5. Võistlustrass on vahelduval maastikul ja erineva pinnakattega ümber järve kulgeval Viljandi terviserajal.

 

6. Etappide pikkused:

I etapp 1200 m

II etapp 500 m

III etapp 1000 m

IV etapp 950 m

V etapp 1000 m

VI etapp 1500 m

VII etapp 2000 m

VIII etapp 1900 m

IX etapp 1000 m

X etapp 1250 m

 

 

7. Osalejad 

 

7.1 Teatejooksul võivad osaleda üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste 10-ne liikmelised võistkonnad, võistkonna koosseisus 5 neidu ja 5 noormeest. Võistluse paaritute numbritega etappidel jooksevad neiud, paaris numbritega etappidel jooksevad noormehed.

7.2 Teatejooksul võivad osaleda asutuste ja ettevõtete 10-ne liikmelised võistkonnad, võistkonna koosseisus 5 naist ja 5 meest. Võistluste paaritute numbritega etappidel jooksevad naised, paaris numbritega mehed. Asutuste ja ettevõtete võistkonnas võib meeste etappidel erandkorras kasutada naisvõistlejat!

 

Teatejooksul stardimaksu ei ole!

 

8. Teatejooksul peetakse arvestust kolmes erinevas võistlusklassis:

 

8.1 Põhikoolid ja Gümnaasiumide põhikooli aste 6 – 9.klass

8.2 Gümnaasiumid ja Kutseõppeasutused 10 – 12.klass

8.3 Asutused ja ettevõtted

 

Põhikooli arvestuses võivad osaleda 01.01.2001 ja hiljem sündinud õpilased, kes õpivad 6 – 9.klassis

 

Gümnaasiumide ja Kutseõppeasutuste arvestuses võivad osaleda 01.01.1999 ja hiljem sündinud õpilased kes õpivad 10 – 12.klassis või kutseõppeasutuse vastaval kursusel.

 

9. Registreerimine teatejooksule avatakse 01.aprillil 2019.a. ja kestab 26.aprillini 2019.a. Registreeruda saab meili teel: suurjooks@viljandi.ee

Võistkondade nimeline registreerimine toimub 30.aprillil kell 16.30-17.00 Viljandi staadioni kõrval olevas Suurjooksu võistluskeskuse registreerimistelgis. Registreerimisel esitada võistkonna nimekiri, mis sisaldab võistlejate täpset sünniaega ja klassi ning on kinnitatud õppeasutuse direktori poolt.

NB! Võistkondade informeerimine ja etappidele jagamine toimub kell 17.10 registreerimistelgis.

 

10. Autasustamine toimub finišis kell 18.45. Autasustatakse võistlusklasside kolme paremat võistkonda karikate, medalite ja diplomitega.

 

11. Kõik võistlustega seotud probleemid lahendab võistluste žürii.

 

12. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.

 
Suurjooks ümber Viljandi järve Telefon: +372 4351575 E-post: suurjooks@viljandi.ee
   ...