Suurjooks ümber Viljandi järve
et en
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Lastejooks Teatejooks Virtuaaljooks Registreerunud Stardinimekirjad Tulemused Kommentaarid

Toetajad

Juhend

91. Suurjooks ümber Viljandi järve

SEOSES JOOKSU KORRALDAMISE TINGIMUSTE MUUTMISEGA VASTAVALT KEHTIVATELE VÕIMALUSTELE ON JUHEND MUUDETUD!!!

REGISTREERIMINE JOOKSULE ON LÕPPENUD JA KOHAPEAL REGISTREERIDA EI OLE VÕIMALIK!


JUHEND 2020

91 Suurjooks ümber Viljandi Järve – 1. august 2020
 1. Suurjooks Ümber Viljandi Järve on vanim Eestis korraldatav traditsiooniline jooksuüritus, mis sai alguse 1928.a. ja korraldatakse tänavu 91. korda.

2. 91. Suurjooksu Ümber Viljandi järve (91. Suurjooks) korraldab Viljandi linn.

3. 91. Suurjooks korraldatakse vastavalt käesolevale juhendile.

4. 91. Suurjooks Viljandi järve ümber toimub 1. augustil 2020.a. Start toimub võistlejatele kahes erinevas stardigrupis vastavalt võistlusnumbrile.

Esimese grupi (1 - 1000) ühisstart kell 12.00 Viljandi Linnastaadionil, teise grupi (1001 - 2100) ühisstart kell 15:00 Viljandi Linnastaadionil. 

Korraldajad paluvad starti tulla oma stardi ajaks, staadionile lubatakse ainult osalejad vastavalt nende stardinumbritele: Esimene stardigrupp alates kell 11:30, Teine stardigrupp alates kell 14:30 Pärast lõpetamist paluvad korraldajad osalejatel koheselt staadionilt lahkuda!!!

5. Jooksu start ja finiš on Viljandi Linnastaadionil. TÄPNE VÕISTLUSTRASS SELGUB 28.07.2020!!!

(Täpne rada selgub 28.07.2020 aga kindlasti tuleb läbida kolm kontrollpunkti: Viljandi järve otstes onI kontrollpunkt Orikal matkaraja sillal (4,8 km) ja II kontrollpunkt asub Viiratsis matkaraja sillal (10,2 km) ja III kontrollpunkt 1 km enne finišit Karja tänaval.

Jooksjate ohutuse tagamiseks suunatakse kõik osalejad ca 400 m enne esimest kontrollpunkti ümber järve kulgevale terviserajale. Rajal on 1 vahefiniš-ORIKA SILLAL (4,8 km)  RAJAL ON ÜKS JOOGIPUNKT TRASSI 8-ndal KM! JOOKSJATEL VÕTTA VÕIMALUSEL RAJALE KAASA OMA JOOGIPUDEL, KORRALDAJATE POOLT ON JOOGIPUDELID FINIŠIS!

6. 91. Suurjooksu rada kulgeb peamiselt kruusakattega- ja metsateedel ning osaliselt asfaltkattega maanteedel. Teed on liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest.

NB! Rada ei ole läbitav ratastooliga!

7. Osavõtt Suurjooksul ümber Viljandi järve toimub omal vastutusel. Osaleda võivad kõik 2007 a. ja varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud antud distantsi läbimiseks.

NB! Erandkorras lubatakse rajale ka nooremaid (2008-2009.a.sündinud) osavõtjaid lapsevanema vastutusel, osalemise soovist teatada kirjalikult suurjooks@viljandi.ee Lisada registreerimiseks vajalik info ja vastutaja nimi.

8. Vanusegrupid: VANUSEGRUPPIDE VÕITJAID EI SELGITATA! (Vaata täpsemalt P 13)!!!
Naised: N14 (2006-2007); N16 (2004-2005); N18 (2002-2003); N21 (1986-2001); N35 (1981-1985); N40 (1976-1980); N45 (1971-1975); N50 (1966-1970); N55 (1961-1965); N60 (1956-1960); N65 (1951-1955); N70 (1950 ja varem sündinud).

Mehed: M14 (2006-2007); M16 (2004-2005); M18 (2002-2003); M21 (1986-2001); M35 (1981-1985); M40 (1976-1980); M45 (1971-1975); M50 (1966-1970); M55 (1961-1965); M60 (1965-1960); M65 (1951-1955); M70 (1946-1950); M75 (1941-1945); M80 (1940 ja varem sündinud).

9. Stardigrupid:

Stardigrupid

Stardinumbrid

Eliitgrupp

1-100

I grupp

101-300

II grupp

301-500

III grupp

501-1000

Teine jooks

1001-1500

Teine jooks

 1501-2000

 

 

 

 

Stardigruppide lõpus kõik osalejad, kes kasutavad kõnnikeppe
 

 

Stardigruppide moodustamisel arvestatakse 2019 ja seejärel 2018 Suurjooksul ümber Viljandi järve saavutatud kohti registreerumisel kuni 30.06.2020.a, kuid ei tagata sama stardinumbrit ega kohta vastavas stardigrupis. Hilisemad registreerujad saavad koha stardigrupis jooksva registreerumise alusel. Osalejad, kes soovivad raja läbida kasutades kõnnikeppe, stardivad  stardikoridorist jooksjate järel!

Eliitgruppi kuuluvad 2019.a. Suurjooksul Ümber Viljandi Järve 1.-100. koha saavutanud.

Startima peab oma numbrile vastavast stardikoridorist. Korraldajad jätavad endale õiguse teha muudatusi stardigruppides!

 

 

 

I voor
 

II voor

III voor
 

IV voor

 

Järelregistreering 

 

Täiskasvanud

 

 

 

 

 

 

2002 ja hiljem sündinud noored ja
EV pensionärid

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

10. Stardimaterjalide väljastamine toimub tööpäevadel Viljandi Spordihoones 23.07 - 31.07.2020 kell 11.00 - 19.00.Võistluskeskuses jagatakse stardimaterjale 01.08.2020 alates kell 10:30 VÕIMALUSEL PALUVAD KORRALDAJAD STARDIMATERJALID VÄLJA VÕTTA VILJANDI SPORDIHOONES!!!

Võistluskeskus asub Viljandi staadioni Aasa tänava parklas.

11. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Täpsustav info ajavõtu kohta avaldatakse ka osavõtja infolehel. Osavõtja vastutab kiibi eest selle kättesaamisest koos stardimaterjalidega. Kiibi kasutamata jätmisel jääb osavõtja ilma vahe –ja lõpuajast lõpuprotokollis.

12. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena jooksu kodulehel internetis www.viljandijarvejooks.ee Lõpuprotokoll kinnitatakse ja avaldatakse mõlema stardi tulemuste ühitamisel jooksu kodulehel www.viljandijarvejooks.ee ja ajavõtja kodulehel www.championchip.ee
13. Autasustamine toimub finišis kohe pärast esimese grupi paremate lõpetamist. Autasustatakse jooksu  3 paremat naist ja 3 paremat meest, samuti parimaid viljandlasi.

DIPLOMITE PRINTIMIST JOOKSU JÄRGSELT STAADIONIL EI TOIMU. DIPLOM ON JÄRELPRINDITAV PÄRAST TULEMUSTE KINNITAMIST ALATES 05.08.2020  JÄRVEJOOKSU KODULEHELT!

14. Meditsiinilist abi korraldab korralduskomitee vastavalt koostatud skeemile. Stardi/finišipaigas osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad, kelle kasutuses on kiirabiauto. Märgates rajal hädasolijaid palume osalejail teatada sellest rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.

15. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne kohta tuleb esitada võistluste žüriile esimese 100 lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist ja kõigi teiste kohta kuni finiši sulgemiseni. Protesti tasu (v.a tulemuste kohta) on 50 EURi, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud kirjalikud protestid lahendab võistluse žürii.

16. Kaotatud-leitud asjad palume tuua finišisse sekretariaati. Kaotatud-leitud asju saab kätte jooksu staabist ja hiljem Viljandi Spordihoonest 1 kuu jooksul pärast jooksu.

17. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse zürii, kuhu kuuluvad: jooksu peakohtunik, korralduskomitee esimees, ajavõtu ülem.

18. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.

 

 

 

 

 

Suurjooks ümber Viljandi järve Telefon: +372 4351575 E-post: suurjooks@viljandi.ee
   ...