Suurjooks ümber Viljandi järve
et en
Ava võistluse menüü
General information Juhend Registered Start lists Results Comments

Toetajad

Juhend

88.Suurjooks ümber Viljandi järve

JUHEND 2016

87. Suurjooks ümber Viljandi Järve – 1. mai 2016
Võistlusjuhend

12.Kepikõnd ümber Viljandi järve – 1.mai 2016

Juhend1. Suurjooks Ümber Viljandi Järve on vanim Eestis korraldatav traditsiooniline jooksuüritus, mis sai alguse 1928.a. ja korraldatakse tänavu 87. korda.

2. 87. Suurjooksu Ümber Viljandi järve (87. Suurjooks) korraldab Viljandi linn, koostöös korraldus- ja võistluskomiteega ning sponsorite ja toetajate kaasabil.

3. 87. Suurjooks korraldatakse vastavalt Eesti Kergejõustiku Liidu võistlusmäärustele ja käesolevale juhendile.

4. 87. Ümber Viljandi järve Suurjooks toimub 1. mail 2016.a. Ühisstart kell 12.00 Viljandi linnastaadionil, finiš Viljandi linnastaadionil. Võistlejad, kes on ennast registreerinud jooksule, kõnnikeppe kasutada ei tohi.

5. Raja valik on vaba, millel on kaks kontrollpunkti Viljandi järve otstes – Orikal matkaraja sillal (4,8 km) ja Viiratsis matkaraja sillal (10,2 km). Jooksjate ohutuse tagamiseks suunatakse kõik osalejad ca 400 m enne esimest kontrollpunkti ümber järve kulgevale terviserajale. Rajal on 2 vahefinišit- Huntaugumäel (1,5 km) ja Orika sillal (4,8 km). Trassil on kolm joogipunkti. Raja pikkus on ligikaudu 12 km.

6. 87. Suurjooksu rada kulgeb peamiselt kruusakattega- ja metsateedel ning osaliselt asfaltkattega maanteedel. Teed on liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest.

NB! Rada ei ole läbitav ratastooliga!

7. Osavõtt Suurjooksul ümber Viljandi järve toimub omal vastutusel. Osaleda võivad kõik 2003 a. ja varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud antud distantsi läbimiseks.

NB! Erandkorras lubatakse rajale ka nooremaid (2004-2005.a.sündinud) osavõtjaid lapsevanema vastutusel, osalemise soovist teatada kirjalikult suurjooks@viljandi.ee

8. Vanusegrupid:
Naised:
N14 (2002-2003); N16 (2000-2001); N18 (1998-1999); N21 (1982-1997); N35 (1977-1981); N40 (1972-1976); N45 (1967-1971); N50 (1962-1966); N55 (1957-1961); N60 (1952-1956); N65 (1947-1951); N70 (1946 ja varem sündinud).

Mehed: M14 (2002-2003); M16 (2000-2001); M18 (1998-1999); M21 (1982-1997); M35 (1977-1981); M40 (1972-1976); M45 (1967-1971); M50 (1962-1966); M55 (1957-1961); M60 (1952-1956); M65 (1947-1951); M70 (1942-1946); M75 (1937-1941); M80 (1936 ja varem sündinud).

9. Stardigrupid:

Stardigrupid

Stardinumbrid

Eliitgrupp

1-100

I grupp

101-300

II grupp

301-500

III grupp

501-1000

IV grupp

1001-1500

 V grupp

 1501-2000

VI grupp

2001-3000

VII grupp

3001- ….

 

 

Stardigruppide moodustamisel arvestatakse 2015 ja seejärel 2014 Suurjooksul ümber Viljandi järve saavutatud kohti registreerumisel kuni 14.04.2016.a, kuid ei tagata sama stardinumbrit ega kohta vastavas stardigrupis. Hilisemad registreerujad saavad koha stardigrupis jooksva registreerumise alusel.

Eliitgruppi kuuluvad 2015.a. Suurjooksul Ümber Viljandi Järve 1.-100. koha saavutanud.

Startima peab oma numbrile vastavast stardikoridorist.

10. Registreerimine 87. Suurjooksule ümber Viljandi järve algab 1.jaanuaril 2016.
Osavõtjate registreerimine interneti vahendusel Sportos.eu koduleheküljel www.sportos.eu toimub kuni 27. aprilli kella 24.00-ni.

Registreerimine Viljandi Spordihoones Vaksali tn 4, igal tööpäeval alates 1. veebruarist 2016 kella 10.00-18.00-ni kuni 25.aprillini 2016.
28.ja 29.aprillil kella 12.00-18.00 Viljandi Spordihoones
30.aprillil kella 12.00-18.00 Viljandi staadioni kõrval olevas võistluskeskuse telgis.

Võistluspäeval, 01.mail 2016.a. saab registreerida kella 9.00-11.45 Viljandi staadioni kõrval olevas võistluskeskuse registreerimistelgis.

Kohapeal tasumine ainult sularahas!

11. Osavõtumaksud:

 

I voor
1.01-29.02.2016

II voor
01.03-31.03.2016

III voor
01.04-14.04.2016

IV voor

15.04-27.04.2016

Võistluspäeval
1.mail 2016

Täiskasvanud

10 EUR

15 EUR

20 EUR

25 EUR

30 EUR

1998 ja hiljem sündinud ja
1956 ja varem sündinud

7 EUR

10 EUR

15 EUR

 

20 EUR

30 EUR

 

 

28.04 – 30.04.2016.a. on võimalik registreeruda IV vooru hinnaga (25 EUR) ainult kohapeal, tasumine sularahas!
Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.

NB! Kõikidele eripensionäridele, kes on sündinud pärast 1956.a. kehtib 1956.a. ja varem sündinute soodustus registreerimise I ja II voorus. Soodustushinnaga registreerimiseks palume kontakteeruda korraldajatega e-maili teel suurjooks@viljandi.ee

12. Ümberregistreerimine toimub ainult sekretariaadis. Võistluspäeva hommikul stardipaigas kell 9.00-11.45. Ümberregistreerimise tasu on 01.-14.04 10 EURi ja 15.04 kuni 01.05 15 EURi. Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse.

13. Stardimaterjalide väljastamine toimub 30. aprillil kella 12.00-18.00 ning 01. mail kell 9.00-11.45 Viljandi staadionil olevas võistluskeskuse registreerimistelgis.

14. Osavõtumaks sisaldab järgmist:100 esimesele lõpetajale kohamedal (väljastatakse finišiprotokolli põhjal), osavõtumedal kõigile lõpetajatele (väljastatakse kohe peale finišeerimist), infoleht, stardinumber, elektrooniline ajavõtt, koht lõpuprotokollis, spordijook ning vesi JP-des ja finišis, autasustamine, diplom, vajadusel arstiabi, sauna kasutuse võimalus naistel Viljandi Spordihoones ja meestel Viljandi linnasaunas Kaalu tänaval.

15. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Täpsustav info ajavõtu kohta avaldatakse ka osavõtja infolehel. Osavõtja vastutab kiibi eest selle kättesaamisest koos stardimaterjalidega. Kiibi kasutamata jätmisel jääb osavõtja ilma vahe –ja lõpuajast lõpuprotokollis.

16. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena staadioni peavärava juures oleval infotahvlil ja ametlike tulemustena internetis www.viljandijarvejooks.ee
17. Autasustamine toimub finišis kell 14.00. Autasustatakse jooksu üldarvestuse 10 paremat ja 6 paremat naist ning vahefinišite ja vanusegruppide võitjaid.

18. Meditsiinilist abi korraldab korralduskomitee vastavalt koostatud skeemile. Stardi/finišipaigas osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad, kelle kasutuses on kiirabiauto. Märgates rajal hädasolijaid palume osalejail teatada sellest, kas järgmises JP-s, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.

19. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne kohta tuleb esitada võistluste žüriile esimese 100 lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist ja kõigi teiste kohta kuni finiši sulgemiseni. Protesti tasu (v.a tulemuste kohta) on 50 EURi, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud kirjalikud protestid lahendab võistluse žürii.

20. Kaotatud-leitud asjad palume tuua finišisse sekretariaati. Kaotatud-leitud asju saab kätte jooksu staabist ja hiljem Viljandi Spordihoonest 1 kuu jooksul pärast jooksu.

21. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse zürii, kuhu kuuluvad: jooksu peakohtunik, korralduskomitee esimees, ajavõtu ülem.

22. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.

——————————————————————————————————

12. KEPIKÕNNI JUHEND – 1. mai 2016

1. 12. Kepikõnni korraldab Viljandi linn koostöös korraldus- ja võistluskomiteega ning sponsorite ja toetajate kaasabil.

2. 12. Kepikõnd korraldatakse vastavalt käesolevale juhendile.

3. 12. Kepikõnd toimub 1. mail 2016 Ühisstart kell 12.10 Viljandi linnastaadionil, finiš Viljandi linnastaadionil. Energiakõnd ei ole võistlus, paremusjärjestust ei selgitata, kuid aeg fikseeritakse. Protokollis kajastavad tulemused tähestiku järjekorras.

4. Raja valik on vaba, millel on kaks kontrollpunkti Viljandi järve otstes – Orika sillal (4,8 km) ja Viiratsi sillal (10,2 km).Ohutuse tagamiseks suunatakse kõik osalejad ca 400 m enne esimest kontrollpunkti ümber järve kulgevale terviserajale. Trassil on kolm joogipunkti. Raja pikkus on ligikaudu 12 km.

5. 12. Kepikõnd kulgeb peamiselt kruusakattega metsateedel ning osaliselt asfaltkattega maanteedel. Teed on liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest.

6. Registreerimine
* Osavõtjate registreerimine interneti vahendusel koduleheküljel www.sportos.ee toimub kuni 27. aprilli kella 24.00-ni.
* Registreerimine Viljandi Spordihoones Vaksali tn 4 igal tööpäeval alates 1. veebruarist kella 10.00-18.00-ni kuni 25. aprillini 2016.
* 28. ja 29. aprillil kella 12.00-18.00 Viljandi Spordihoones.
* 30. aprillil kella 12.00-18.00 ja 1.05.2016 kella 9.00-11.45 saab registreerida Viljandi staadioni kõrval olevas võistluskeskuse registreerimistelgis.

7.Osavõtumaksud:

 

I voor
01.01- 29.02.2016

II voor
01.03-31.03.2016

III voor
01.04-14.04.2016

IV voor

15.04-27.04.2016

Võistluspäeval
01.05.2016

Kepikõnd

5 EUR

7 EUR

10 EUR

15 EUR

20 EUR

 

 

28.04 – 30.04.2016.a. saab registreeruda ainult kohapeal!!!
Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.

8. Stardimaterjalide väljastamine toimub 30. aprillil kella 12:00-18:00 ning 01. mail kell 9.00-11.45 Viljandi staadionil kõrval olevas võistluskeskuse registreerimistelgis.

9. Osavõtumaks sisaldab järgmist: osavõtumedal, stardinumber, elektrooniline ajavõtt, spordijook ning vesi JP-des ja finišis, diplom, vajadusel arstiabi.

10. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga, mis on kinnitatud rinnanumbri taha.

11. Kepikõnni ajad tähestikulises järjekorras kajastatakse jooksvalt staadioni peavärava juures oleval infotahvlil ja ametlike tulemustena internetis www.viljandijarvejooks.ee

12. Kepikõnnil on jooksmine keelatud. Rajakohtunikult saadud teise hoiatuse korral võistleja diskvalifitseeritakse.

13. Meditsiinilist abi korraldab korralduskomitee vastavalt koostatud skeemile. Stardi/finišipaigas osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad, kelle kasutuses on kiirabiauto. Märgates rajal hädasolijaid palume osalejail teatada sellest, kas järgmises JP-s, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.

14. Kaotatud-leitud asjad palume tuua finišisse sekretariaati. Kaotatud-leitud asju saab kätte jooksu sekretariaadist ja hiljem Viljandi Spordihoonest 1 kuu jooksul pärast jooksu.

15. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse zürii, kuhu kuuluvad: jooksu peakohtunik, korralduskomitee esimees, ajavõtu ülem.

16.Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.

 

Suurjooks ümber Viljandi järve Phone: +372 4351575 E-mail: suurjooks@viljandi.ee
   ...