Suurjooks ümber Viljandi järve
et en
Ava võistluse menüü
General information Guide Children races Teatejooks Virtuaaljooks Registered Start lists Results Comments

Sponsors

Teatejooks

91st Grand Race Round Lake Viljandi

TEATEJOOKSU EI TOIMU!!!

 

 

JUHEND „TEATEJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE“

 

1. 91.Suurjooksu ümber Viljandi järve raames korraldatakse 10-ne etapiline Teatejooks ümber Viljandi järve.

 

2. Teatejooksu korraldab Viljandi linn, koostöös korraldus- ja võistluskomiteega ning sponsorite ja toetajate kaasabil.

 

3. Teatejooks korraldatakse vastavalt käesolevale juhendile.

 

4. Teatejooks toimub     Start antakse       Viljandi linnastaadionilt, finiš Viljandi linnastaadionil.

 

5. Võistlustrass on vahelduval maastikul ja erineva pinnakattega ümber järve kulgeval Viljandi terviserajal.

 

6. Etappide pikkused:

I etapp 1200 m

II etapp 500 m

III etapp 1000 m

IV etapp 950 m

V etapp 1000 m

VI etapp 1500 m

VII etapp 2000 m

VIII etapp 1900 m

IX etapp 1000 m

X etapp 1250 m

 

 

7. Osalejad 

 

7.1 Teatejooksul võivad osaleda üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste 10-ne liikmelised võistkonnad, võistkonna koosseisus 5 neidu ja 5 noormeest. Võistluse paaritute numbritega etappidel jooksevad neiud, paaris numbritega etappidel jooksevad noormehed.

7.2 Teatejooksul võivad osaleda asutuste ja ettevõtete 10-ne liikmelised võistkonnad, võistkonna koosseisus 5 naist ja 5 meest. Võistluste paaritute numbritega etappidel jooksevad naised, paaris numbritega mehed. Asutuste ja ettevõtete võistkonnas võib meeste etappidel erandkorras kasutada naisvõistlejat!

 

Teatejooksul stardimaksu ei ole!

 

8. Teatejooksul peetakse arvestust kolmes erinevas võistlusklassis:

 

8.1 Põhikoolid ja Gümnaasiumide põhikooli aste 6 – 9.klass

8.2 Gümnaasiumid ja Kutseõppeasutused 10 – 12.klass

8.3 Asutused ja ettevõtted

 

Põhikooli arvestuses võivad osaleda 01.01.2002 ja hiljem sündinud õpilased, kes õpivad 6 – 9.klassis

 

Gümnaasiumide ja Kutseõppeasutuste arvestuses võivad osaleda 01.01.2000 ja hiljem sündinud õpilased kes õpivad 10 – 12.klassis või kutseõppeasutuse vastaval kursusel.

 

9. Registreerimine teatejooksule avatakse   ja kestab  Registreeruda saab meili teel: suurjooks@viljandi.ee

Võistkondade nimeline registreerimine toimub  Viljandi staadioni kõrval olevas Suurjooksu võistluskeskuse registreerimistelgis. Registreerimisel esitada võistkonna nimekiri, mis sisaldab võistlejate täpset sünniaega ja klassi ning on kinnitatud õppeasutuse direktori poolt.

NB! Võistkondade informeerimine ja etappidele jagamine toimub registreerimistelgis.

 

10. Autasustamine toimub finišis kell  Autasustatakse võistlusklasside kolme paremat võistkonda karikate, medalite ja diplomitega.

 

11. Kõik võistlustega seotud probleemid lahendab võistluste žürii.

 

12. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.

 
Suurjooks ümber Viljandi järve Phone: +372 4351575 E-mail: suurjooks@viljandi.ee
   ...