Suurjooks ümber Viljandi järve
et en
Ava võistluse menüü
General information Guide Children races Teatejooks Virtuaaljooks Registered Start lists Results Comments

Sponsors

Guide

91st Grand Race Round Lake Viljandi

ALLOLEV JUHEND EI KEHTI!!!


 1. Suurjooks Ümber Viljandi Järve on vanim Eestis korraldatav traditsiooniline jooksuüritus, mis sai alguse 1928.a. ja korraldatakse tänavu 91. korda.

2. 91. Suurjooksu Ümber Viljandi järve (91. Suurjooks) korraldab Viljandi linn.

3. 91. Suurjooks korraldatakse vastavalt käesolevale juhendile.

4. 91. Suurjooks Viljandi järve ümber toimub 1. augustil 2020.a. Ühisstart kell 12.00 Viljandi Linnastaadionil, finiš Viljandi Linnastaadionil. Finiš suletakse kell 14.30.

5. Jooksu start ja finiš on Viljandi Linnastaadionil. Raja valik on vaba, aga tuleb läbida kaks kontrollpunkti Viljandi järve otstes.I kontrollpunkt Orikal on matkaraja sillal (4,8 km) ja II kontrollpunkt asub Viiratsis matkaraja sillal (10,2 km).

Jooksjate ohutuse tagamiseks suunatakse kõik osalejad ca 400 m enne esimest kontrollpunkti ümber järve kulgevale terviserajale. Rajal on 2 vahefinišit- Huntaugumäel (1,5 km) ja Orika sillal (4,8 km). Trassil on kolm joogipunkti. Raja pikkus on ligikaudu 12 km.

6. 91. Suurjooksu rada kulgeb peamiselt kruusakattega- ja metsateedel ning osaliselt asfaltkattega maanteedel. Teed on liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest.

NB! Rada ei ole läbitav ratastooliga!

7. Osavõtt Suurjooksul ümber Viljandi järve toimub omal vastutusel. Osaleda võivad kõik 2007 a. ja varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud antud distantsi läbimiseks.

NB! Erandkorras lubatakse rajale ka nooremaid (2008-2009.a.sündinud) osavõtjaid lapsevanema vastutusel, osalemise soovist teatada kirjalikult suurjooks@viljandi.ee

8. Vanusegrupid:
Naised:
N14 (2006-2007); N16 (2004-2005); N18 (2002-2003); N21 (1986-2001); N35 (1981-1985); N40 (1976-1980); N45 (1971-1975); N50 (1966-1970); N55 (1961-1965); N60 (1956-1960); N65 (1951-1955); N70 (1950 ja varem sündinud).

Mehed: M14 (2006-2007); M16 (2004-2005); M18 (2002-2003); M21 (1986-2001); M35 (1981-1985); M40 (1976-1980); M45 (1971-1975); M50 (1966-1970); M55 (1961-1965); M60 (1965-1960); M65 (1951-1955); M70 (1946-1950); M75 (1941-1945); M80 (1940 ja varem sündinud).

9. Stardigrupid:

Stardigrupid

Stardinumbrid

Eliitgrupp

1-100

I grupp

101-300

II grupp

301-500

III grupp

501-1000

IV grupp

1001-1500

 V grupp

 1501-2000

VI grupp

2001-3000

VII grupp

3001- ….

X grupp kõik osalejad, kes kasutavad kõnnikeppe
 

 

Stardigruppide moodustamisel arvestatakse 2019 ja seejärel 2018 Suurjooksul ümber Viljandi järve saavutatud kohti registreerumisel kuni 30.06.2020.a, kuid ei tagata sama stardinumbrit ega kohta vastavas stardigrupis. Hilisemad registreerujad saavad koha stardigrupis jooksva registreerumise alusel. Osalejad, kes soovivad raja läbida kasutades kõnnikeppe, stardivad X stardikoridorist jooksjate järel!

Eliitgruppi kuuluvad 2019.a. Suurjooksul Ümber Viljandi Järve 1.-100. koha saavutanud.

Startima peab oma numbrile vastavast stardikoridorist. Korraldajad jätavad endale õiguse teha muudatusi stardigruppides!

10. Registreerimine 91. Suurjooksule ümber Viljandi järve algab 16.detsembril 2019 kell 10.00
Osavõtjate registreerimine interneti vahendusel Sportos.eu koduleheküljel www.sportos.eu toimub kuni 23. juuli 2020 kella 24.00-ni.

Järelregistreerimine internetis on võimalik 27.07 - 30.07.2020.a. Tasumine kohapeal sularahas!

NB! Pangalingi kaudu tasumisel lisandub hinnale internetipoe teenustasu!

Registreerimine Viljandi Spordihoones Vaksali tn 4, igal tööpäeval alates 16.detsembrist 2019 -  23.juuli 2020 kell 10.00 - 18.00.
31.juulill 2020.a. kella 16.00-20.00 Viljandi staadioni kõrval olevas võistluskeskuse telgis.

Võistluspäeval, 01.augustil 2020.a. saab registreerida kella 9.00-11.45 Viljandi staadioni kõrval olevas võistluskeskuse registreerimistelgis.

Võistluskeskuses 31.07 ja 01.08.2020.a. tasumine ainult sularahas!

11. Osavõtumaksud:

 

I voor
16.12.2019-29.02.2020

II voor
01.03-30.06..2019

III voor
01.07-12.07.2020

IV voor

13.07-23.07.2020

Järelregistreering 27.07 - 01.08.2020

 

Täiskasvanud

15 EUR

20 EUR

25 EUR

30 EUR

40 EUR

 

2002 ja hiljem sündinud noored ja
EV pensionärid

12 EUR

15 EUR

20 EUR

 

25 EUR

40 EUR

 
 

Alates 30.04.2020.a. on registreerimine võimalik ainult võistluskeskuses hinnaga 40 EUR.  Võistluskeskuses registreerudes on võimalik tasuda ainult sularahas.
Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.

NB! Kõikidele eripensionäridele, kes on sündinud pärast 1960.a. kehtib 1960.a. ja varem sündinute soodustus registreerimise I ; II  ja III voorus.

12. Kuni 30.06.2020 on ümberregistreerimine tasuta. 01.07.-12.07.2020 on ümberregistreerimise tasu 10 EUR-i, alates 13.07.2020 15 EUR-i. Ümberregistreerimine on võimalik iseteeninduskeskkonnas. Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse.

13. Stardimaterjalide väljastamine toimub Viljandi Spordihoones 28.07 - 30.07.2020 kell 10.00 - 18.00.Võistluskeskusese registreerimistelgis väljastatakse stardimaterjale 30. juulil kella 16.00 - 20.00 ning 01. augustil kell 9.00-11.45

Võistluskeskus asub Viljandi staadioni Aasa tänava parklas.

14. Osavõtumaks sisaldab järgmist:100 esimesele lõpetajale eriauhind (väljastatakse esialgse finišiprotokolli põhjal), osavõtumedal kõigile lõpetajatele (väljastatakse kohe peale finišeerimist), infoleht, stardinumber, elektrooniline ajavõtt, koht lõpuprotokollis, spordijook ning vesi JP-des ja finišis, autasustamine, diplom, vajadusel arstiabi, sauna kasutuse võimalus naistel Viljandi Spordihoones ja meestel Viljandi linnasaunas Kaalu tänaval.

15. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Täpsustav info ajavõtu kohta avaldatakse ka osavõtja infolehel. Osavõtja vastutab kiibi eest selle kättesaamisest koos stardimaterjalidega. Kiibi kasutamata jätmisel jääb osavõtja ilma vahe –ja lõpuajast lõpuprotokollis.

16. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena staadioni peavärava juures oleval infotahvlil ja ametlike tulemustena internetis www.viljandijarvejooks.ee
17. Autasustamine toimub finišis kell 14.00. Autasustatakse jooksu üldarvestuse 10 paremat. Eraldi autasustatakse 3 paremat naist ja 3 paremat meest ning vahefinišite ja vanusegruppide võitjaid, samuti parimad viljandlasi.

18. Meditsiinilist abi korraldab korralduskomitee vastavalt koostatud skeemile. Stardi/finišipaigas osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad, kelle kasutuses on kiirabiauto. Märgates rajal hädasolijaid palume osalejail teatada sellest, kas järgmises JP-s, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.

19. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne kohta tuleb esitada võistluste žüriile esimese 100 lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist ja kõigi teiste kohta kuni finiši sulgemiseni. Protesti tasu (v.a tulemuste kohta) on 50 EURi, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud kirjalikud protestid lahendab võistluse žürii.

20. Kaotatud-leitud asjad palume tuua finišisse sekretariaati. Kaotatud-leitud asju saab kätte jooksu staabist ja hiljem Viljandi Spordihoonest 1 kuu jooksul pärast jooksu.

21. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse zürii, kuhu kuuluvad: jooksu peakohtunik, korralduskomitee esimees, ajavõtu ülem.

22. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.

 

 

 

 

 

Suurjooks ümber Viljandi järve Phone: +372 4351575 E-mail: suurjooks@viljandi.ee
   ...