Suurjooks ümber Viljandi järve
et en
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Parkimisinfo Lastejooks Registreerunud Tulemused Kommentaarid

Toetajad

95. Suurjooks ümber Viljandi järveJUHEND 2024

 

95.Suurjooks ümber Viljandi Järve – 1.mai 2024

 


 


1. Suurjooks Ümber Viljandi Järve on vanim Eestis korraldatav traditsiooniline jooksuüritus, mis sai alguse 1928.a. ja korraldatakse tänavu 95. korda.

2. 95. Suurjooksu Ümber Viljandi järve (95. Suurjooks) korraldab Viljandi linn.

3. 95. Suurjooks korraldatakse vastavalt käesolevale juhendile.

4. 95. Suurjooks ümber Viljandi järve  toimub 1. mail 2024.a. Start kell 12:00 Viljandi Linnastaadionil. 

5. Jooksu start ja finiš on Viljandi Linnastaadionil

 Raja valik on vaba, rajal on 2 kontrollpunkti Viljandi järve otstes: I kontrollpunkt on Orikal matkaraja sillal (4,8 km) ja II kontrollpunkt on Viiratsis matkaraja sillal (10,2 km). Kontrollpunktide läbimine on kohustuslik kõigile osalejatele!

Jooksjate ohutuse tagamiseks suunatakse kõik osalejad ca 600 m enne esimest kontrollpunkti ümber järve kulgevale terviserajale. Rajal on kaks vahefinišit: 1. -HUNTAUGU MÄGI (1,7km) ja 2.- ORIKA SILD (4,8 km)  

6. 95. Suurjooksu rada kulgeb peamiselt kruusakattega- ja metsateedel ning osaliselt asfaltkattega maanteedel. Teed on liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest.

NB! Rada ei ole läbitav ratastooliga!

7. Osavõtt Suurjooksul ümber Viljandi järve toimub omal vastutusel. Osaleda võivad kõik 2011 a. ja varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud antud distantsi läbimiseks.

NB! Erandkorras lubatakse rajale ka nooremaid (2012-2013.a.sündinud) osavõtjaid lapsevanema vastutusel, osalemise soovist teatada kirjalikult suurjooks@viljandi.ee Lisada registreerimiseks vajalik info ja vastutaja nimi. Korraldajad registreerivad osaleja ning esitavad tasumiseks arve!

8. Vanusegrupid:


Naised: N14 (2010-2011); N16 (2008-2009); N18 (2006-2007); N21 (1990-2005); N35 (1985-1989); N40 (1980-1984); N45 (1975-1979); N50 (1970-1974); N55 (1965-1969); N60 (1960-1964); N65 (1955-1959); N70 (1954 ja varem sündinud).

Mehed: M14 (2010-2011); M16 (2008-2009); M18 (2006-2007); M21 (1990-2005); M35 (1985-1989); M40 (1980-1984); M45 (1975-1979); M50 (1970-1974); M55 (1965-1969); M60 (1960-1964); M65 (1955-1959); M70 (1950-1954); M75 (1945-1949); M80 (1944 ja varem sündinud).

9. Stardigrupid:

Stardigrupid

Stardinumbrid

Eliitgrupp

1-100

I grupp

101-300

II grupp

301-500

III grupp

501-1000

IV grupp

1001-1500

V grupp

 1501-2000

VI grupp

2001-3000

VII grupp

3001- ........

Stardigruppide lõpus kõik osalejad, kes kasutavad kõnnikeppe
 

 

Stardigruppide moodustamisel arvestatakse 2023 ja seejärel 2022 Suurjooksul ümber Viljandi järve saavutatud kohti registreerumisel kuni 15.04.2024.a. Hilisemad registreerujad saavad koha stardigrupis jooksva registreerumise alusel, kuid ei tagata sama stardinumbrit ega kohta vastavas stardigrupis. Osalejad, kes soovivad raja läbida kasutades kõnnikeppe, stardivad  stardikoridorist jooksjate järel!

Eliitgruppi kuuluvad 2023.a. Suurjooksul Ümber Viljandi Järve 1.-100. koha saavutanud ja korraldaja poolt kutsetega kutsutud tippjooksjad.

Startima peab oma numbrile vastavast stardikoridorist. Korraldajad jätavad endale õiguse teha muudatusi stardigruppides!

Ümberregistreerimist saab teha kuni IV vooru lõpuni (15.04.2024). Hiljem ümberregistreerimist teha ei saa!

 

 

 

I voor

01.12.2023 - 31.12.2023

 

II voor 01.01.2024 - 14.02.2024

III voor 15.02.2024 - 31.03.2024
 

IV voor 01.04.2024 - 15.04.2024

 

V voor 16.04.2023 - 28.04.2023

Järelregistreering 29.04.2023 -01.05.2023

Täiskasvanud

20 €

25 €

30 €

35 €

40 €

50 € (sularahas)

2006 ja hiljem sündinud noored ning
EV pensionärid

12 €

15 €

20 €

 

25 €

 

35 €

50 € (sularahas)
 

 

 

10. Stardimaterjalide väljastamine toimub tööpäevadel Viljandi Spordihoones 23.04 - 29.04.2024 kell 10.00 - 19.00.

Võistluskeskuses jagatakse stardimaterjale 30.04 kell 16:00 - 19:00 ja 01.05.2024 kell 9:00 - 11:45

Võistluskeskuses, järelregistreeringu eest on võimalik arveldada ainult sularahas!

 VÕIMALUSEL PALUVAD KORRALDAJAD STARDIMATERJALID VÄLJA VÕTTA VILJANDI SPORDIHOONES!!!

Võistluskeskus asub Viljandi staadioni Aasa tänava parklas.

11. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Täpsustav info ajavõtu kohta avaldatakse ka osavõtja infolehel. Osavõtja vastutab kiibi eest selle kättesaamisest koos stardimaterjalidega. Kiibi kasutamata jätmisel jääb osavõtja ilma vahe –ja lõpuajast lõpuprotokollis.

12. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena jooksu kodulehel internetis www.viljandijarvejooks.ee Lõpuprotokoll kinnitatakse ja avaldatakse mõlema stardi tulemuste ühitamisel jooksu kodulehel www.viljandijarvejooks.ee ja ajavõtja kodulehel www.championchip.ee
13. Autasustamine toimub finišis kell 14:00. Autasustatakse jooksu  6 paremat naist ja 6 paremat meest. Vanuseklasside võitjaid ning parimaid viljandlasi.

DIPLOMITE PRINTIMIST JOOKSU JÄRGSELT STAADIONIL EI TOIMU. DIPLOM ON JÄRELPRINDITAV PÄRAST TULEMUSTE KINNITAMIST ALATES 04.05.2024  JÄRVEJOOKSU KODULEHELT!

14. Meditsiinilist abi korraldab korralduskomitee vastavalt koostatud skeemile. Stardi/finišipaigas osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad, kelle kasutuses on kiirabiauto. Märgates rajal hädasolijaid palume osalejail teatada sellest rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.

15. Pesemisvõimalus pärast jooksu 12:45 - 16.00 Viljandi linnastaadionil, Viljandi Spordihoones, Vaksali 4 (Naiste saun), Viljandi Linnasaun, Kaalu 9 (Meeste saun).

16. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne kohta tuleb esitada võistluste žüriile esimese 100 lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist ja kõigi teiste kohta kuni finiši sulgemiseni. Protesti tasu (v.a tulemuste kohta) on 50 EURi, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud kirjalikud protestid lahendab võistluse žürii.

Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse zürii, kuhu kuuluvad:  korraldusmeeskonna juht, sekretariaadi juht ja ajavõtu ülem.

17. Kaotatud-leitud asjad palume tuua finišisse sekretariaati. Kaotatud-leitud asju saab kätte jooksu staabist ja hiljem Viljandi Spordihoonest 1 kuu jooksul pärast jooksu.

18. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.

19. Registreerudes ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja poolt pakutud tingimustega ning kinnitab, et on juhendiga tutvunud, piisavalt treenitud ja terve 95. Suurjooksul ümber Viljandi järve osalemiseks.

 

 

 

 

 

 

Suurjooks ümber Viljandi järve Telefon: +372 4351575 E-post: suurjooks@viljandi.ee
   ...